Gesteund door

Zonder ondersteuning had de pluktuin er niet kunnen zijn. Wij zijn al onze subsidieverleners, partners en andere ondersteuners dankbaar.

De Pluktuin is mede mogelijk gemaakt door pop3 subsidie van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

‘Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland’.